Ο διαγωνισμός έχει ολοκληρωθεί.

ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΖΗΣΕ ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
ΣΤΟ KIA.GR